سيستم آدرس دهی IP

آدرس IP برای هر کامپیوتر )هر کارت شبکه ( واحد می باشد که این آدرس در فیلد های آدرس IP مبدا و مقصد هدر قرار می گیرد و هر کامپیوتر در شبکه یا اینترنت با این IP شناخته می شود .
طول آدرس Ip 32 بیت یا 4 بایت می باشد که به چهار قسمت 8 بیتی تقسیم می شود )به هر قسمت 8  بیتی یک Octet گفته می شود(
نکته : موارد ذکر شده مربوط به ipv4 بوده و ipv6  128 بیتی بوده که در آخر توضیح داده می شود .
یک IP به صورت 4 عدد در مبنای دهدهی می نویسند که هر یک از این 4 عدد بین صفر تا 255 میباشند .
0.0.0.0  تا 255.255.255.255
هر آدرس IP از دو قسمت شناسه شبکه ( Network ID ) و شناسه میزبان ( Host ID ) می باشد که این دو در کلاس های مختلف IP تفاوت دارد.
آدرس IP طبق مثال قبل به صورت دسیمال یا دهدهی می باشد ولی زبانی که برای کامپیوتر قابل فهم است زبان باینری یا همان صفر و یک است .حالا صورت باینری ip 10.0.0.1 به صورت زیر است .
Ip:00001010.00000000.00000000.00000001
Sunnet:11111111.00000000.00000000.00000000
نکته: اعداد زیر را برای بدست آوردن راحت اعداد باینری به خاطر بسپارید .
1.2.4.8.16.32.64.128
فقط کافی است که ببینیم عددی که می خواهیم آن را به باینری تبدیل کنیم جمع کدام یک از اعداد فوق می شود سپس به جای آنها یک گذاشته و مابقی را صفر می گذاریم
عدد 192 را در نظر بگیرید 64+128 می شود 192 . پس به جای این دو عدد یک گذاشته و بقیه صفر میشود :
1100000000 = 192
نکته : به خاطر سپاری اعداد زیر برای فهم بهتر کلاس بندی های IP مفید می باشد
128=10000000
192=11000000
224=11100000
240=11110000
248=11111000
252=11111100
254=11111110

کلاس های IP:

شرکت Internet Assigned Numbers Authority (IANA) شرکتی است که وظیفه تخصیص IP در اینترنت را دارد تا هیچ دو IP در اینترنت یکسان نباشد .
 IANA کلاس بندی هایی را به منظور استفاده از IP ها ارائه داده است که تمام شبکه ها موظف به تبعیت از آن هستند .
Ipv4  به 5 کلاس A,B,C,D,E تقسیم بندی می شود .

 

کلاس بندی IP به شکل زیر می باشد.

Public & private IP
Public IP به آدرس IP گفته می شود که جنبه عمومی داشته و در اینترنت معتبر می باشد .
Private IP به آدرس IP گفته می شود که در شبکه های محلی مورد استفاده قرار می گیرد.