گذاشتن پسورد برای Line Console در سیسکو

در پست قبلی قرار دادن پسورد برای enable mode را آموزش دادیم.در این پست قصد داریم آموزش گذاشتن پسورد روی line console را قرار دهیم تا اگر کسی خواست از طریق پورت کنسول به سوئیچ وصل شود.
به دو روش ما می توانیم برای line console در cisco پسورد قرار دهیم :
روش اول :
در این روش ما برای Line console پسوردی می گذاریم.
هنگامی که دستور login را وارد می کنیم رمز عبور خود Line console که وارد کرده ایم را بکار میگیرد و نکته دیگر اینکه ما فقط یک پسورد می توانیم قرار دهیم بدین معنا که با هر بار قرار دادن رمز عبور این پسورد جایگزین پسورد قبلی می گردد.

 

قرار دادن hostname  و enable password :
switch>enable
switch#configure terminal
Switch(config)#hostname hamami
hamami(config)#enable secret 123456
hamami(config)#line console 0
hamami(config-line)#password 123456
hamami(config-line)#login
hamami#exit
برای حذف password از دستور no password استفاده می کنیم.
hamami>enable
hamami#configure terminal

hamami(config)#line console 0
hamami(config-line)#no password
hamami(config)#exit
روش دوم :
در این روش ابتدا username و password ساخته و سپس به Line Console میگوییم از local سیستم کلمه و رمز عبور را تایید کند به طور مثال هنگامی که قصد داریم برای هر کارمند یک username و password برای ورود به Line Console  ایجاد کنیم از این روش استفاده می کنیم.
توجه داشته باشید که در روش اول ، ابتدا به Line Console راه می یابیم و password را قرار داده و Login می کنیم ولی در مرحله دوم ابتدا User Name و Password ها را ساخته سپس وارد Line Console شده و دستور login local را می زنیم.
hamami>enable
hamami#configure terminal
hamami(config)#username hamami password 123456
hamami(config)#exit

hamami>enable
hamami#configure terminal
hamami(config)#line console 0
hamami(config)#login local
hamami(config)#exit
اکنون در صورتی که قصد داشته باشیم بخشی را که از ما username و password می خواهد را حذف کنیم در Line Console  دستور no Login Local را وارد می کنیم. چنانچه Show run بگیریم با این که می توانیم کلمه کاربری و رمز عبورهایی را که روی دستگاه قرار داده بودیم ببینیم ولی در صورت برگشت به نقطه اول جهت ورود دیگر از ما User Nameو Password را نمی پرسد. در نتیجه جهت غیرفعال نمودن نیز همان مکانی که Login یا Login Local می کردیم یک No  به ابتد آن می افزاییم.
hamami>enable
hamami#configure terminal
hamami(config)#line console 0
hamami(config-line)#no login local
hamami(config)#exit

پاسخی بگذارید