ست کردن پسورد درenable mode سوئیچ سیسکو

در enable Mode پسورد به دو شکل بر روی روتر قرار می گیرد : حالت اول به صورت رمزنگاری نشده و حالت دوم به صورت رمزنگاری شده
برای قرار دادن پسورد رمزنگاری نشده یا Enable Password به روش زیر عمل می کنیم :
Switch#config t
Switch(config)#enable password 123456
در حالت اول به دلیل رمزنگاری نشدن پسورد براحتی این رمز عبور قابل مشاهده می باشد ، برای اینکه رمز عبور شما بصورت رمزنگاری شده در روتر نگهداری شود شما می توانید با استفاده از دستور Enable Secret به روش زیر پسورد رمزنگاری شده روی روتر قرار دهید :
Switch#config t
Switch(config)#enable secret 123456
 
نکته : در قسمت enable Mode هم میتوان Password و هم Secret را فعال کرد ولی نمیتوان کلمه عبور مشابه داد (با وارد کردن کلمه ی مشابه سیسکو به شما برای تعویض کلمه عبور اخطار میده) و پیش فرض سیسکو به این صورت میباشد که با فعال شدن Secret دیگر کلمه ی عبور فعال شده در Password از شما درخواست نمیشود و غیر فعال میشود چون از لحاظ امنیت Secret قوی تر  میباشد، پس لزومی بر فعال کردن هر دو مورد نمیباشد.
نکته : برای برداشتن پسورد از دستور no enable password استفاده می کنیم.
برای دیدن تنظیماتی که انجام داده ایم باید به محیط enable وارد شده و از دستور show running-config استفاده می کنیم.
نکته : دستور service password-encryption تمامی پسوردها را رمز گذاری می کند.
Switch> enable
Switch#config t
Switch(config)# enable password 123456
Switch(config)# enable secret 123456
Switch(config)# service password-encryption
با زدن دستور show running-config در محیط enable  :
Switch# show running-config
Building configuration…
Current configuration : 1116 bytes
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
hostname Switch
enable secret 5 $1$mERr$H7PDxl7VYMqaD3id4jJVK/
enable password 7 08701E1D5D4C53

cisco mode

مودهای مختلف در سوئیچ سیسکو

4 mode در سوئیچ سیسکو وجود دارد :
switch>    (user mode)- 1
2- (switch#      (privilege mode
3- (switch(config)#     (configuration mode
4- (switch(config-line)#      (line configuration mode
User mode : 
ساده ترین mode که تقریبا هیچ commend مهمی نمیتوان به جز ریپورت از دستگاه و مشخصات فیزیکی آن گرفت  مثل :
 show version show flash
privilege mode  :
برای ورود به این mode باید از دستور “enable”  و خروج از آن از دستور “disable”  استفاده کنیم. در این mode میتوان ریپورت از تمامی تنظیمات در حال اجرا روی سوئیچ دید.
Config mode :
برای ورود “configure terminal” و خروج “exit” را میزنیم تمامی تنظیمات روی سوئیچ از این mode و در  context های مختلف آن صورت میگیرد.
لازم به ذکر است در mode config نیز میتوان گزارش از تنظیمات دید به این صورت که در همین mode به جای PRIVILEGE  از “do” ابتدا هر commend که میخواهیم استفاده میکنیم.
Switch(config) # do show interfaces brief
نکته : با زدن ؟ می توان تمامی دستورات قابل استفاده در آن mode را مشاهده کرد.